Inženýrská činnost ve výstavbě - vyřízení stavebního povolení

Nabídka
#202201140003
Cena: Cena v textu

* Administrativní zpracování projektové dokumentace * Vyřízení vyjádření účastníků stavebního řízení * Komunikace s úřady, institucemi * Zajištění stanovisek dotčených orgánů *Zajištění souhlasů a vyjádření vlastníků inženýrských sítí * Vynětí zastavěné části pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF) *Zajištění administrativy pro napojení se na technickou infrastrukturu (dodavatele energií, vody, kanalizace, plynu) *Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)