MIŇŮVKY, POZEMEK PARCELA ČÍSLO: 583

46c853872c0a5a536c25a53754d9ab4b54e01fbe.jpeg
915d53971d00f59f12b754453b67feb1fbcd8bb6.png
46c853872c0a5a536c25a53754d9ab4b54e01fbe.jpeg
915d53971d00f59f12b754453b67feb1fbcd8bb6.png
Nabídka
#202303160001
Cena: 105 500 Kč

ÚZSVM, odbor OP Kroměříž vyhlašuje elektronickou aukci na prodej nemovité věci, a to: pozemek parcela číslo 583 v k. ú. Miňůvky, o výměře 177 m2, ostatní plocha, jiná plocha. Možnost přihlášení od 16. 3. 2023 do 11. 4. 2023, aukce probíhá 12. 4. 2023 od 9:00 hod do 13. 4. 2023 do 12:00 hodin. Nejnižší podání 105.500,- Kč, nejnižší příhoz 1.000,- Kč. Podmínka složení kauce. Veškeré informace na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.