Podíl o velikosti id. 11/96 v kat. území STUDENEC

12e753750a3af45e89387a09e8d7795f967179d9.jpeg
5c74fb1614d1820297cf62272a0ef4df85432cba.jpeg
482815d56acd635ddc55a3f92bce03cdf022d8ee.jpeg
1d200c68219d3c7c0eeef9175daec79e8218d713.jpeg
6c76b7f832d8e178e3af73e9894245dc4416e44b.jpeg
12e753750a3af45e89387a09e8d7795f967179d9.jpeg
6c76b7f832d8e178e3af73e9894245dc4416e44b.jpeg
1d200c68219d3c7c0eeef9175daec79e8218d713.jpeg
482815d56acd635ddc55a3f92bce03cdf022d8ee.jpeg
5c74fb1614d1820297cf62272a0ef4df85432cba.jpeg
Nabídka
#202309150002
Cena: Cena v textu

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, nabízí k prodeji podíl o velikosti id. 11/96 na pozemcích stavební parc. č. 43, součástí je stavba RD č.p. 39, a pozemková parcela č. 55/1, vše v kat. území STUDENEC, obec Čelechovice na Hané, za nejnižší podání 17.500,- Kč. Do aukce je možné se přihlásit na www.nabidkamajetku.cz a současně složit povinnou kauci do 9. 10. 2023. Aukce probíhá od 10. 10. 2023 9:00 h. do 11. 10. 2023 12:00 h.

  • Jméno: www.nabidkamajetku.cz
  • Telefon: +420 736 532 048
  • Lokalita: 79816 - Studenec - Prostějov, Olomoucký