Pozemek p.č. 366/2 v k. ú. Střížovice u Kvasic

de3efdd3ed473e90ed49eeeeec859855ee963b3a.png
de3efdd3ed473e90ed49eeeeec859855ee963b3a.png
Nabídka
#202201130009
Cena: Cena v textu

ÚZSVM, odbor OP Kroměříž vyhlašuje elektronickou aukci na prodej nemovité věci, a to: pozemku p.č. 366/2 v k. ú. Střížovice u Kvasic o výměře 2.539 m2, trvalý travní porost, ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam. stromu, zemědělský půdní fond. Možnost přihlášení od 13. 1. 2022 do 8.2.2021, aukce probíhá 9.2.2022 od 9:00 hod do 10.2.202´2 do 12:00 hodin. Nejnižší podání 50.000,- Kč, nejnižší příhoz 500,- Kč. Podmínka složení kauce.

  • Jméno: www.nabidkamajetku.cz
  • Telefon: +420 573 312 210
  • Lokalita: 76821 - Střížovice - Kroměříž, Zlínský