Prodej podílu o velikosti id. 3/45 na pozemku pozemková parcela číslo: 3292/1 v k.ú. Kroměříž

48fb1c905a85f0d397b3fe28f18c706a9f44737d.jpeg
174c35c03df0d7b1983df4bc12e5d9a739d05737.jpeg
2f396d2c53adc0f6bd741568d822c165c12263ed.jpeg
48fb1c905a85f0d397b3fe28f18c706a9f44737d.jpeg
2f396d2c53adc0f6bd741568d822c165c12263ed.jpeg
174c35c03df0d7b1983df4bc12e5d9a739d05737.jpeg
Nabídka
#202305240020
Cena: 182 000 Kč

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, vyhlašuje elektronickou aukci na prodej nemovité věci, a to: podíl o velikosti id. 3/45 na pozemku pozemková parcela číslo: 3292/1 v k.ú. Kroměříž, o výměře 43344 m2, vodní plocha, rybník. Možnost přihlášení od 24.5.2023 do 19.6.2023. Aukce probíhá od 20.6.2023 od 9:00 hodin do 21.6.2023 do 12:00 hodin. Nejnižší podání 182.000,- Kč, nejnižší příhoz 1.000,- Kč. Podmínka složení kauce. Veškeré informace na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.