NÁPOVĚDA – FAQ

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a otázky ohledně portálu www.inzertexpres.cz. Jednotlivé odpovědi jsou seřazeny v abecedním pořadí. Pokud nenajdete dostatečnou odpověď, napište nám na email info@inzertexpres.cz a náš pracovník Vás bude co nejdříve kontaktovat.

Tištěné vydání Inzert Expres

Všechny inzeráty zadané na portále www.inzertexpres.cz, které jsou aktivní v den uzávěrky, jsou zdarma publikovány v tištěném vydání INZERT EXPRESu, a to vždy na následující vydání. Data vydání a uzávěrek novin naleznete ve spodní části webu v sekci Vše o inzerci.

Doporučit kamarádovi

Každý inzerát je možno prostřednictvím Facebooku doporučit kamarádovi. Pro doporučení klikněte na odkaz DOPORUČIT KAMARÁDOVI v detailu inzerátu.

Druhy plateb

Na portále www.inzertexpres.cz jsou k dispozici dva druhy online plateb – pomocí prémiové SMS případně prostřednictvím platební brány kreditní kartou. Cena za inzerci je odvislá od druhu platby, kdy platba pomocí kreditní karty je cenově zvýhodněna. U plateb, jejíž hodnota převyšuje možnost platby pomocí SMS, je možná pouze platba kreditní kartou.

Dlouhodobým a prověřeným partnerům na základě uzavřené smlouvy může být povolena platba na fakturu s dodatečnou splatností.

Editovat inzerát

V sekci EDITOVAT INZERÁT můžete upravovat Váš inzerát dle Vašich požadavků (změna popisu, ceny, doplnění a mazání fotografií apod.). Editace inzerátu je možná jak pro inzeráty vložené pouze na telefonní číslo, tak pro inzeráty registrovaných uživatelů.

Jednorázový inzerát na telefonní číslo je možno editovat pouze pomocí odkazu u daného inzerátu a zadáním hesla k příslušnému inzerátu. Toto heslo jste si zvolili při vkládání inzerátu na portál www.inzertexpres.cz.

Registrovaní uživatelé mohou editovat inzerát jak pomocí odkazu u inzerátu, tak v seznamu svých inzerátů (viz. MOJE INZERÁTY).

Pro změnu telefonního čísla je z důvodů ochrany nutno nové telefonní číslo ověřit pomocí SMS kódu. V případě, že již máte tento kód k danému telefonnímu číslu z dřívější registrace, stačí zadat opětovně tento kód (více viz. OVĚŘENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA).

Pole NADPIS INZERÁTU není možno editovat, aby nedocházelo ke změně inzerátů po dobu jejich platnosti. Pokud chcete změnit nadpis inzerátu, je díky této ochraně nutné stávající inzerát SKRÝT nebo SMAZAT a inzerát zadat opakovaně. V případě zjevné chyby v nadpise u inzerátů, které byly zaplaceny, je možno zaslat na email info@inzertexpres.cz požadavek na opravu zjevné chyby. V emailu uveďte telefonní číslo, na které byl inzerát zadán, nadpis inzerátu a registrovaní uživatelé své uživatelské jméno pro jeho identifikaci. V případě, že znáte ID inzerátu, stačí zaslat tento identifikátor.

Faktura za inzerci, daňové doklady

Daňový doklad za provedenou platbu je k dispozici následovně:

PLATBA POMOCÍ SMS – na vyžádání u poskytovatele služby, společnosti TOPIC PRESS s.r.o., IČ: 48394084, se sídlem Za Klášterem 614, 742 45 Fulnek. Pro zaslání dokladu zašlete email na adresu info@topicpress.cz s uvedením telefonního čísla, z něhož byla provedena platba a datum a výši platby. Platí pro neregistrované i registrované zákazníky

PLATBA KREDITNÍ KARTOU – při platbě kreditní kartou je zaslán daňový doklad všem registrovaným uživatelům automaticky na email zadaný při registraci. Neregistrovaní uživatelé obdrží daňový doklad na vyžádání u provozovatele portálu, kontakt info@inzertexpres.cz. V žádosti uveďte ID inzerátu, email nebo telefon, na který byl inzerát zadán a svoje uživatelské jméno.

Fotografie k inzerátu

K inzerátu je možno nahrát více fotografií, zaškrtnutím políčka máte možnost zvolit fotografii, která se bude zobrazovat jako titulní v náhledu inzerátu. K inzerátu je možné nahrát maximálně 20 fotografií, velikost vkládaných fotografií je omezena na maximálně 5 MB a minimálně 100 kB. Je možné vkládat více fotografií současně při jejich výběru v dialogovém okně a zaškrtnutí více fotografií.

Heslo k inzerátu

Zadáním hesla u jednorázového inzerátu na telefonní číslo získáte možnost jeho editace a smazání v budoucnu (platí pouze pro neregistrované uživatele a jedná se o povinný parametr).

ID inzerátu

Každý inzerát publikovaný na webu www.inzertexpres.cz má svůj jedinečný identifikátor, který slouží pro jeho jasnou identifikaci. Identifikátor nejdete v pravém horním rohu detailu inzerátu, případně v seznamu MOJE INZERÁTY za názvem inzerátu. Má podobu #RRRRMMDDXXXX (rok – měsíc – den – číslo).

Inzeráty podléhající schválení

Některé rubriky (inzeráty v těchto rubrikách) podléhají schválení provozovatelem portálu, a to z důvodů zvýšené ochrany inzerentů a třetích osob. Doba schválení je odvislá od počtu inzerce, obvykle do druhého pracovního dne. Zvýhodnění (TOPOVÁNÍ a ZVÝRAZNĚNÍ) počíná běžet okamžikem schválení inzerátu k publikování.

Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci schvalovacího procesu provést drobné změny v inzerátu tak, aby nebyly porušovány PRAVIDLA INZERCE (např. odstraněním vulgárních slov, projevů rasové nenávisti apod.). Provozovatel není oprávněn upravit cenu nabízeného produktu nebo služby, kontaktní údaje a další náležitosti, které by výrazně změnily význam a znění inzerátu.

Inzerce pro firmy (na IČ)

Pokud chcete inzerovat na firmu, je nutná registrace. Firemní údaje je při registraci možno vložit po zaškrtnutí pole CHCI INZEROVAT NA FIRMU A ZADAT FAKTURAČNÍ ÚDAJE a vyplněním příslušných polí ve formuláři registrace.

Moje inzeráty

Výpis všech Vámi zadaných inzerátů najdete ve Vašem účtu na portále (více viz. MŮJ ÚČET).

Zadané inzeráty registrovaných uživatelů se zobrazují v seznamu MOJE INZERÁTY po dobu dalších 90 dní od ukončení PLATNOSTI INZERÁTU. Doba platnosti je odvislá od dané rubriky.

V tomto seznamu můžete Vámi zadané inzeráty editovat, skrýt pro publikování, mazat, vkládat a zvýhodňovat před ostatními inzeráty.

MOJE INZERÁTY jsou rozděleny do tří seznamů – ZAMÍTNUTÉ INZERÁTY, NEZAPLACENÉ INZERÁTY a VLOŽENÉ INZERÁTY.

ZAMÍTNUTÉ INZERÁTY – v tomto seznamu jsou uvedeny všechny inzeráty, které byly v rámci schvalovacího procesu provozovatelem zamítnuty z důvodů porušení PRAVIDEL INZERCE. Jejich úpravou ze strany inzerenta dojde k novému schvalovacímu procesu.

NEZAPLACENÉ INZERÁTY – v tomto seznamu jsou uvedeny všechny inzeráty, které jsou buď ve zpoplatněné rubrice a doposud nebyly uhrazeny (takový inzerát se na webu nezobrazuje a je v seznamu zobrazen šedou barvou) nebo inzeráty, u kterých byla objednána služba TOPOVÁNÍ nebo ZVÝRAZNĚNÍ a platba za tuto službu nebyla z jakéhokoliv důvodu dokončena (takový inzerát se již zobrazuje na webu ve standardním zobrazení a v seznamu je zobrazen barevně). Inzeráty podléhající schválení jsou označeny štítkem „ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ“.

VLOŽENÉ INZERÁTY – v tomto seznamu jsou uvedeny všechny aktivní i neaktivní inzeráty zadané na portále www.inzertexpres.cz. Pořadí inzerátů je dle data zadání. Inzeráty podléhající schválení jsou označeny štítkem „ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ“ a inzerát je v seznamu zobrazen šedou barvou. Tento seznam je možné filtrovat zaškrtnutím příslušných políček.

Můj účet

Všem registrovaným uživatelům je při registraci zřízen účet na portále www.inzertexpres.cz. Do správy Vašeho účtu se dostanete po kliknutí na Vaše uživatelské jméno v pravém horním rohu.

V sekci MŮJ ÚČET vidíte seznam všech Vašich inzerátů (více viz. MOJE INZERÁTY), můžete zde změnit Vaše osobní údaje (je možno změnit veškeré údaje mimo uživatelského jména, v případě změny telefonního čísla je nutné toto číslo ověřit – viz. OVĚŘENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA) a změnit heslo pro přihlášení. Také zde můžete svůj účet na portále smazat.

Ověření telefonního čísla

Z důvodů ochrany práv třetích osob je na webu www.inzertexpres.cz možno zadávat pouze telefonní číslo, které projde ověřovacím procesem (na toto číslo bude zaslán ověřovací kód).

Pro OVĚŘENÍ TELEFONU SMS KÓDEM zadejte Vaše telefonní číslo, odsouhlaste zaškrtnutím příslušného pole ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a klikněte na pole OVĚŘIT. Obratem Vám bude na Vámi zadaný telefon doručena SMS zpráva se 4místným kódem, pomocí kterého dokončíte ověření.

Zaslání kódu je pro uživatele zdarma a nebudou Vám účtovány žádné poplatky.

Tento kód si uschovejte, je možno ho opakovaně využít pro ověření telefonního čísla např. při zadávání nového inzerátu, jeho editaci, přiřazení u registrace dalšího uživatele apod. V takovém případě při ověřování telefonního čísla klikněte na pole JIŽ MÁM KÓD. Platnost kódu není omezena, k jeho zneplatnění dojde v případě nového ověření telefonního čísla zasláním nového kódu.

V případě, že chcete inzerovat na telefonní číslo, které neumožňuje zaslání SMS kódu (např. pevná linka apod.), obraťte se emailem na adresu redakce, kde Vám bude vytvořen po ověření údajů účet s automaticky vygenerovaným heslem, které si následně budete moci změnit ve svém profilu MŮJ ÚČET. Jednorázové inzeráty bez registrace není možno bez ověření telefonního čísla zadat.

Platnost inzerátu

Inzeráty zadané na portále www.inzertexpres.cz jsou zobrazovány na webu po dobu 6 měsíců, ve vybraných rubrikách je platnost inzerátu upravena na kratší dobu. V rubrice EROTICKÁ INZERCE je standardní doba platnosti inzerátu 1 měsíc. Doba platnosti inzerátu je uvedena u každého vloženého inzerátu.

V případě, že si nadále nepřejete publikovat Váš inzerát, je nutné inzerát SMAZAT (všichni uživatelé – více viz. SMAZÁNÍ INZERÁTU) nebo SKRÝT (pouze registrovaní uživatelé – více viz. SKRYTÍ INZERÁTU).

Plošná a bannerová reklama

V případě zájmu o bannerovou reklamu na webu nebo plošnou reklamu v tištěném vydání INZERT EXPRESu nás kontaktujte na email info@inzertexpres.cz a náš pracovník Vás bude kontaktovat telefonicky nebo emailem, aby s Vámi dohodl veškeré podrobnosti.

PSČ – lokalita (specifikovat lokalitu)

U každého inzerátu je nutné zadat PSČ pro určení lokality, kde se nabízená nebo poptávaná věc či služba nachází (nejedná se o PSČ Vašeho bydliště nebo sídla firmy). Na základě tohoto parametru usnadníte vyhledávání pro uživatele portálu (např. pračka nabízená v Karlových Varech se s největší pravděpodobností neprodá do Ostravy).

V seznamu všech inzerátů je možné pomocí roletky SPECIFIKOVAT LOKALITU zobrazit pouze inzeráty, které vyhovují Vašemu zadání.

Registrace na portále

Na portál je možno vkládat inzeráty jako neregistrovaný uživatel po ověření telefonního čísla. Registrací bude zřízen Váš účet a získáte další doplňkové služby, které nejsou pro neregistrované uživatele dostupné. Jedná se zejména o možnost SKRÝT INZERÁT a následně jej opakovaně PUBLIKOVAT, jednodušší EDITACI INZERÁTŮ, seznam všech zadaných inzerátů v seznamu MOJE INZERÁTY, předvyplněné údaje při VKLÁDÁNÍ INZERÁTU bez nutnosti opětovného OVĚŘENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA apod. Registrací také získáte možnost zadání firemních údajů jako je IČ a DIČ společnosti. Registrovaní uživatelé při platbě kartou obdrží na zadaný email automaticky daňový doklad.

Registraci je možno provést kliknutím na odkaz PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE a následně NOVÁ REGISTRACE. Přihlašování na portál je pomocí Vámi zvoleného uživatelského jména a hesla. Při registraci je nutné první OVĚŘENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA.

Řazení inzerátů na webu

Na titulní straně a v jednotlivých kategoriích jsou inzeráty ve výchozím nastavení řazeny podle data jejich zadání. Inzeráty, u nichž bylo zakoupeno zvýhodnění v podobě TOPOVAT INZERÁT se zobrazují vždy před ostatními inzeráty bez rozdílu data jejich zadání. Všechny topované inzeráty jsou řazeny dle data zadání po dobu platnosti topování.

Na titulní straně nebo v jednotlivých kategoriích je možno pomocí roletky změnit řazení inzerátů následovně:

  • Od nejlevnějších – seřadí všechny inzeráty od nejnižší ceny
  • Od nejdražších – seřadí všechny inzeráty od nejdražší ceny
  • Od nejnovějších – seřadí všechny inzeráty od nejnovějších podle data zadání
  • Od nejstarších – seřadí všechny inzeráty od nejstarších podle data zadání

Smazání inzerátu

Neregistrovaní uživatelé (inzeráty pouze na telefonní číslo) mohou smazat inzerát kliknutím na SMAZAT INZERÁT při zobrazení inzerátu a zadáním jednorázového hesla k inzerátu.

Registrovaní uživatelé (po přihlášení uživatelským jménem a heslem) mohou smazat inzerát obdobným způsobem jako neregistrovaní uživatelé a také v seznamu inzerátů v sekci MOJE INZERÁTY.

SMS seznamka, inzeráty pod šifrou

SMS inzerát je rychlý a bezpečný způsob, jak se seznámit.

JAK NAPSAT SEZNAMOVACÍ SMS INZERÁT?

Napište SMS ve tvaru: IN IE text inzerátu a odešlete na číslo 903 55 30 (platí pro všechny operátory). Délka SMS nesmí přesáhnout 160 znaků a nesmí obsahovat diakritiku - bez háčků a čárek. Inzerát bude zobrazen na webu po kontrole administrátorem (obvykle do druhého pracovního dne) a uveřejněn v nejbližším možném vydání Inzert Expresu se šestimístným číselným kódem. Odpovědi Vám budou přicházet na Váš mobil jako SMS zprávy (opět každá s jedinečným kódem). Odpovíte tomu, jehož vzkaz Vás zaujal.

(Vzor: IN IE Muz, 42 let, 180/81 by rad poznal zenu z Moravy. Odpovim kazde.)

JAK ODPOVĚDĚT NA SEZNAMOVACÍ SMS INZERÁT?

Napište SMS ve tvaru IN IE kód text odpovědi a odešlete na číslo 903 55 30 (platí pro všechny operátory). Délka SMS nesmí přesáhnout 160 znaků a nesmí obsahovat diakritiku - bez háčků a čárek. Vaše odpověď přijde jako SMS na mobil majitele šestimístného kódu.

(Vzor: IN IE 123456 Zaujal me tvuj inzerat. Jsem z Litovle, hnedovlaska 169/65. Jsi nekurak? Jana)

INZERÁTY ZVEŘEJŇUJEME BEZ TELEFONNÍCH ČÍSEL. Cena SMS je 30 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o.

Skrytí inzerátu

Tato možnost je povolena pouze pro registrované uživatele, v seznamu MOJE INZERÁTY je volba SKRÝT INZERÁT.

Špatná rubrika a Nevhodný inzerát

U každého inzerátu je možno nahlásit provozovateli portálu jeho špatné umístění v rubrice nebo nevhodnost inzerátu. Toto hlášení je možno provést buď kliknutím na tři tečky ve výpise inzerátů a výběrem volby ŠPATNÁ RUBRIKA nebo NAHLÁSIT NEVHODNÝ INZERÁT, případně v detailu inzerátu stejným odkazem.

Vkládání inzerátů

Všechny základní inzeráty vložené na portál www.inzertexpres.cz jsou zdarma vyjma rubrik, které jsou ze strany provozovatele zpoplatněny – více viz. ZPOPLATNĚNÉ RUBRIKY.

Inzeráty je možno vkládat jednorázově jako neregistrovaný uživatel pouze na telefonní číslo nebo jako registrovaný uživatel po přihlášení do portálu, čímž získáte další doplňkové služby – více viz. REGISTRACE NA PORTÁLE.

Pro vložení inzerátu je nutné ověření telefonního čísla pomocí SMS kódu – více viz. OVĚŘENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA.

Zpoplatněné rubriky

Vybrané rubriky na portále jsou zpoplatněny. Při výběru této rubriky je při vkládání inzerátu zobrazeno upozornění na zpoplatnění s uvedením konkrétní ceny za uveřejnění. Cena za uveřejnění je odvislá od způsobu placení.

Zpracování osobních údajů

Společnost MEDIA – PRESS, spol. s r.o. při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů, nařízením o ochraně údajů (EU) 2016/679 a v souladu s dalšími právními předpisy, které upravují ochranu osobních údajů. Bližší informace o rozsahu zpracovaných údajů najdete při ověření telefonního čísla pro zadání inzerce případně při registraci uživatele. Pro zadávání inzerce je nutno vyslovit s tímto zpracováním souhlas.

Zvýhodnění inzerátů

Vámi zadané inzeráty je možno zvýhodnit před ostatními. Objednání těchto doplňkových služeb je možné při vkládání inzerátu, dokoupením v seznamu MOJE INZERÁTY nebo přímo u každého detailu zobrazeného inzerátu. Služby zvýhodnění je možno dokupovat i opakovaně, doba platnosti se v tomto případě sčítá s předchozí dobou platnosti (nebo zůstatkem platnosti). Registrovaní uživatelé vidí v seznamu MOJE INZERÁTY dobu platnosti zvýhodnění inzerátu. V případě inzerátu podléhající schválení se doba platnosti zvýhodnění inzerátu počítá od okamžiku jeho schválení.

TOPOVÁNÍ – objednáním této služby posunete Vámi zadaný inzerát před ostatní inzeráty v rubrice. Cena této služby a doba platnosti je uvedena u každého vkládaného nebo editovaného inzerátu.

ZVÝRAZNĚNÍ – objednáním této služby zvýrazníte inzerát barevným podtiskem tak, aby vynikal mezi ostatními inzeráty v rubrice. Cena této doplňkové služby je uvedena u každého vkládaného nebo editovaného inzerátu, platnost zvýraznění je po celou dobu platnosti inzerátu.