OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

Inzerexpres.cz je inzertní server a vydavatelství, který je provozován společností MEDIA – PRESS, spol. s r.o., IČ: 479 12 316, DIČ: CZ 47912316, Kobližná 53/24, Brno, 602 00, společnost je vedená pod spisovou značkou C 10027 u Krajského soudu v Brně (dále jen provozovatel nebo vydavatel).

Zpracování osobních údajů

 1. Označení pojmů:

  • provozovatel: fyzická nebo právnická osoba provozující portál www.inzertexpres.cz
  • vydavatel: fyzická nebo právnická osoba vydávající tištěné vydání INZERT EXPRESu
  • zadavatel nebo inzerent: fyzická nebo právnická osoba zadávající inzerci případně registrující se pro budoucí zadání inzerce na portále inzertexpres.cz
  • zájemce: fyzická nebo právnická osoba, která bez registrace vstupuje na portál inzertexpres.cz za účelem vyhledání inzerce a kontaktování zadavatele
  • uživatel: jakákoliv osoba využívající služeb portálu, a to buď jako zadavatel nebo zájemce
  • inzerát: textové znění inzerátu včetně případně vložených fotografií, jehož prostřednictvím zadavatel hledá zájemce za účelem uskutečnění „transakce“ či „uzavření smlouvy“
 2. Provozovatel (vydavatel) postupuje při zpracování osobních údajů všech inzerentů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

 3. Provozovatel (vydavatel) je pro účely užívání služeb poskytovaných portálem inzertexpres.cz a otištěním v tištených vydáních, zejména vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi zadavatelem a zájemcem, oprávněn zpracovávat osobní údaje zadavatele a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané zadavatelem nebo zájemcem při užívání portálu (email, telefon, IP adresa, cookie, ID inzerátu, adresu a fakturační údaje).

 4. Zpracování osobních údajů v tomto rozsahu je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě inzerent a zájemce užívají služby portálu, a jejíchž smluvní stranou je inzerent nebo zájemce, jako subjekt osobních údajů.

 5. Provozovatel je oprávněn v konkrétních případech zpracovávat osobní údaje i nad rámec uvedený výše, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob (zejména státních institucí), a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracování osobních údajů.

 6. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli marketingové zprávy, obsahující informace o novinkách či změnách, které portál inzertexpres.cz nabízí.

 7. Provozovatel není bez souhlasu uživatele oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám, vyjma splnění svých zákonných povinností vůči orgánům státní správy.